Våre kraftverk

Sammen med grunneierne våre skaper vi grønn energi, vekst og verdier over hele landet. Her finner du oversikt over alle våre heleide og deleide kraftverk. Under kan du lese mer om hvert enkelt kraftverk.