Vassfossen

,

Agder

Årlig produksjon
26.7
GWh
Tilsvarer strøm til
1669
husholdninger
Installert effekt
MW
Antall aggregat
Tunnellengde
meter
Fallhøyde
134.0
meter
Satt i drift
2008
Cadres eierandel
%
Kommune
Froland