Stardalen

,

Vestland

Årlig produksjon
48.0
GWh
Tilsvarer strøm til
3000
husholdninger
Installert effekt
MW
Antall aggregat
Tunnellengde
meter
Fallhøyde
62.5
meter
Satt i drift
2020
Cadres eierandel
%
Kommune
Sunnfjord