Kaldåna

,

Rogaland

Årlig produksjon
8.4
GWh
Tilsvarer strøm til
525
husholdninger
Installert effekt
MW
Antall aggregat
Tunnellengde
meter
Fallhøyde
327.0
meter
Satt i drift
2014
Cadres eierandel
%
Kommune
Suldal