Kandal

,

Vestland

Årlig produksjon
18.0
GWh
Tilsvarer strøm til
1125
husholdninger
Installert effekt
MW
Antall aggregat
Tunnellengde
meter
Fallhøyde
206.0
meter
Satt i drift
2009
Cadres eierandel
%
Kommune
Gloppen