Boen

,

Agder

Årlig produksjon
23.0
GWh
Tilsvarer strøm til
1438
husholdninger
Installert effekt
MW
Antall aggregat
Tunnellengde
meter
Fallhøyde
12.8
meter
Satt i drift
2021
Cadres eierandel
%
Kommune
Kristiansand