Seterkraft

,

Møre og Romsdal

Årlig produksjon
12.0
GWh
Tilsvarer strøm til
750
husholdninger
Installert effekt
MW
Antall aggregat
Tunnellengde
meter
Fallhøyde
253.2
meter
Satt i drift
2014
Cadres eierandel
%
Kommune
Sundal