Storelva

,

Troms

Årlig produksjon
2.8
GWh
Tilsvarer strøm til
175
husholdninger
Installert effekt
MW
Antall aggregat
Tunnellengde
meter
Fallhøyde
306.0
meter
Satt i drift
1948
Cadres eierandel
%
Kommune
Ibestad