Flatland

,

Agder

Årlig produksjon
47.0
GWh
Tilsvarer strøm til
2938
husholdninger
Installert effekt
MW
Antall aggregat
Tunnellengde
meter
Fallhøyde
150.0
meter
Satt i drift
2024
Cadres eierandel
%
Kommune
Birkenes/Evje