Holdalbekk

,

Telemark

Årlig produksjon
3.2
GWh
Tilsvarer strøm til
200
husholdninger
Installert effekt
MW
Antall aggregat
Tunnellengde
meter
Fallhøyde
216.0
meter
Satt i drift
2012
Cadres eierandel
%
Kommune
Vinje