Skripelandsfossen

,

Agder

Årlig produksjon
12.4
GWh
Tilsvarer strøm til
775
husholdninger
Installert effekt
MW
Antall aggregat
Tunnellengde
meter
Fallhøyde
11.8
meter
Satt i drift
2014
Cadres eierandel
%
Kommune
Froland