top of page

CADRE

Krafttak for småkraften

Cadre er et norsk selskap med høy ekspertise på å eie, drive og utvikle småkraft. Vi har fokus på grønne verdier og vekst i distriktene. Selskapet eies hovedsakelig av Nordkraft, HitecVision og de ansatte.

Gjennom omfattende investeringer har Cadre som mål å i løpet av få år stå for 2 TWh av den norske kraftproduksjonen. Omtrent halvparten av dette skal komme fra nye anlegg og resterende fra nye ervervelser og effektivisering i samarbeid med grunneiere.

bottom of page