Befring

,

Vestland

Årlig produksjon
21.5
GWh
Tilsvarer strøm til
1344
husholdninger
Installert effekt
MW
Antall aggregat
Tunnellengde
meter
Fallhøyde
281.0
meter
Satt i drift
2003
Cadres eierandel
%
Kommune
Sunfjord