Rendalselva

,

Nordland

Årlig produksjon
8.5
GWh
Tilsvarer strøm til
531
husholdninger
Installert effekt
MW
Antall aggregat
Tunnellengde
meter
Fallhøyde
251.5
meter
Satt i drift
2010
Cadres eierandel
%
Kommune
Meløy