Sirkelvann

,

Nordland

Årlig produksjon
11.0
GWh
Tilsvarer strøm til
688
husholdninger
Installert effekt
MW
Antall aggregat
Tunnellengde
meter
Fallhøyde
55.0
meter
Satt i drift
1984
Cadres eierandel
%
Kommune
Narvik