Gaudøla

,

Møre og Romsdal

Årlig produksjon
8.0
GWh
Tilsvarer strøm til
500
husholdninger
Installert effekt
MW
Antall aggregat
Tunnellengde
meter
Fallhøyde
159.0
meter
Satt i drift
2004
Cadres eierandel
%
Kommune
Sunndal