Bentsjord

,

Troms og Finnmark

Årlig produksjon
5.1
GWh
Tilsvarer strøm til
319
husholdninger
Installert effekt
MW
Antall aggregat
Tunnellengde
meter
Fallhøyde
419.0
meter
Satt i drift
2012
Cadres eierandel
%
Kommune
Storfjord