Borgåna

,

Rogaland

Årlig produksjon
5.5
GWh
Tilsvarer strøm til
344
husholdninger
Installert effekt
MW
Antall aggregat
Tunnellengde
meter
Fallhøyde
346.5
meter
Satt i drift
2017
Cadres eierandel
%
Kommune
Suldal