Sørfjord II

,

Nordland

Årlig produksjon
4.0
GWh
Tilsvarer strøm til
250
husholdninger
Installert effekt
MW
Antall aggregat
Tunnellengde
meter
Fallhøyde
14.0
meter
Satt i drift
1999
Cadres eierandel
%
Kommune
Hamarøy