Sørfjord II

,

Nordland

Sørfjord II utnytter fallet mellom de to magasinene Kjerringvatn og Brynvatn i reguleringsområdet til Sørfjord kraftverk. Kraftstasjonen ligger meget vanskelig tilgjengelig i fjellsiden ved Brynvatn, 520 moh. Det går vei til Brynvatnet, men ikke helt frem til kraftstasjonen. På sommeren benyttes båt, mens man på vinteren er avhengig av snøscooter. Inntaket til Sørfjord II ligger i reguleringsmagasinet Kjerringvatn, med en total reguleringshøyde på 14,5 meter. Vannveien er sprengt i fjell, med en tappeluke for forbitapping, en inntaks/revisjonsluke, samt trykksjakt til kraftstasjonen. Tunnelens lengde er på 410 meter. Sørfjord II fungerer som en flommaskin, og den kjøres lite i vinterhalvåret. I de største smelteperiodene må det slippes vann forbi stasjonen i tillegg til full produksjon, da overløpet fra Kjerringvatn ikke renner ned til Brynvatn. Sørfjord II er utrustet med en horisontalt oppstilt Francisturbin på 4MW og har en 3-fase asynkrongenerator. Sørfjord II er tilknyttet Sørfjord kraftverk.

Årlig produksjon
11.0
GWh
Tilsvarer strøm til
688
husholdninger
Installert effekt
4
MW
Antall aggregat
Tunnellengde
meter
Fallhøyde
55.0
meter
Satt i drift
1982
Cadres eierandel
%
Kommune
Hamarøy