Eidsdal

,

Møre og Romsdal

Årlig produksjon
25.0
GWh
Tilsvarer strøm til
1563
husholdninger
Installert effekt
MW
Antall aggregat
Tunnellengde
meter
Fallhøyde
196.0
meter
Satt i drift
2006
Cadres eierandel
%
Kommune
Fjord