Lindåna

,

Agder

Årlig produksjon
4.5
GWh
Tilsvarer strøm til
281
husholdninger
Installert effekt
MW
Antall aggregat
Tunnellengde
meter
Fallhøyde
130.0
meter
Satt i drift
2011
Cadres eierandel
%
Kommune
Evje og Hornes