Vi vil samarbeide med deg.

Har du et fall, utbyggingsprosjekt, en konsesjon eller et kraftverk i drift?

Vi er en trygg, erfaren og lønnsom partner for grunneierne våre. Sammen skaper vi fornybar energi, vekst og verdier over hele landet.

Ta kontakt for en uforpliktende prat
Used by:

Boen Gård og foss har i århundrer vært viktig for utviklingen i bygda

Grunneier Johan G. Olsen, på Boen Gård, er stolt av å videreutvikle familiearven på bærekraftig måte. For Olsen har det vært viktig å samarbeide med en aktør som virkelig tok vare på elva, laksen og naturen rundt.

– For oss så betyr det veldig mye at det fremdeles er verdiskapning i fossen, og at det er fornybar kraft. Samarbeidet med Cadre er vi uhyre fornøyde med. De har tatt det oppdraget på ramme alvor. De skaper fornybar energi og de videreutvikler faktisk fossen som et element i verdiskapningen i samfunnet vårt, samtidig som hensynet til laksen er tatt på ytterste alvor.

- Vannkraft har et betydelig potensial

Partner i advokatfirmaet Selmer og styreleder i Cadre, Liv Monica Stubholt, ble i 2022 oppnevnt av regjeringen som medlem av Energikommisjonen som avla sin rapport i NOU 2022:3: Energikommisjonens fasit: «Mer av alt – raskere» tidligere i vår. Kommisjonen pekte på småkraft som en viktig del av nasjonal kraftforsyning. Stubholt er opptatt av at Norge får produsert nok kraft de neste årene:

- Vi går mot et kraftunderskudd. Den kraftutviklingen som kan skje før det blir utrolig viktig. Cadre er en god og pålitelig aktør i småkraft, og derfor hadde jeg lyst til å være med på laget.

carl-fredrik lehland, daglig leder i cadre

- Vi er tett på hvert prosjekt og hver grunneier, fra kontrakten er signert og gjennom hele driftsperioden

Småkraftbransjen produserer i dag hele 8 TWh fornybar energi. Nok til alle husstandene i Fredrikstad, Sarpsborg, Tromsø, Ålesund, Kristiansand og Drammen - samlet. Norge kan og bør bygge ut 8 TWh til. Totalt vil småkraften da stå for over ti prosent av strømproduksjonen i Norge.

Det er derfor vi sier at småkraft er en stor del av løsningen.

drift og vedlikehold

Når driften er i gang, fortsetter det tette samarbeidet med grunneier for å sikre at alle hensyn ivaretas, for eksempel knyttet til livet i elva og det biologiske mangfoldet på stedet. Grunneierne kjenner området best, og det er viktig at denne kunnskapen forvaltes godt.

les mer
klima og miljø

Cadre har som mål å være en samarbeidspartner som setter livet i elvene, klima og nærmiljøet først. Vi streber etter å finne de beste løsningene og utnytte teknologien som ivaretar det biologiske mangfoldet og naturen, både under utbygging og drift av kraftverkene våre.

les mer
dette er cadre

Cadre har samlet ledende ekspertise på småkraft i kontorer både i nord og i sør, fordi vi vil og må være der det skjer. Vi er tett på hvert prosjekt og hver grunneier, fra kontrakten er signert og gjennom hele samarbeidsperioden.

les mer

Siste nytt fra oss i Cadre

på god vei mot målet

Cadre planlegger å bidra med 2 TWh av den norske kraftproduksjonen innen få år.

52
utviklingsprOsjekter
500 GWh
kraftportefølje

Interessert i et samarbeid?

Search