Mer av alt – raskere - med småkraft

Småkraftverk er en viktig del av løsningen for at Norge skal styre vekk fra et kraftunderskudd og nå klimamålene innen 2030. Det mener Liv Monica Stubholt, styreleder i Cadre. Hun har lang erfaring fra energisektoren, og mener småkraft vil være avgjørende for å sikre at Norge fortsetter å skape grønn energi, vekst og verdier fra nord til sør.

Stubholt var medlem av den regjeringsoppnevnte Energikommisjonen, som kartla Norges behov for energi og hvordan vi kan tilrettelegge for økt kraftproduksjon. Gjennom arbeidet kom det tydelig frem at vi vil trenge mer av alt - raskere. Dette ble også tittelen på rapporten, som understreket behovet for en storstilt satsning på energisektoren i Norge, deriblant på vannkraft.

– Med Energikommisjonens rapport kom det også tydelig frem at vannkraften har et betydelig potensial. Det hadde vi nesten glemt I vår begeistring for vind, havvind og sol og alt det nye, men vannkraften er det første stoppested for å se hvordan vi kan utvikle pålitelig, ny vannkraft og Energikommisjonen pekte på småkraft som en viktig del av nasjonal kraftforsyning, sier Stubholt.  

Nøkkel for å unngå kraftunderskudd

Norge har gjennom historien nytt godt av vår billige og grønne kraft, og har brukt denne til å bygge opp industri og aktivitet rundt om i landet, fra nord til sør. Lenge ble det sett som en selvfølge at Norge har et kraftoverskudd. Dette er nå i endring.  

– De siste par årene har vi forstått at det ikke er en naturlov at vi har kraftoverskudd i Norge, og vi går mot et kraftunderskudd I 2028 senest - kanskje tidligere, forklarer Stubholt.

Småkraftverk vil være en del av løsningen for å få mer energiproduksjon i årene frem mot 2028, når alternativer som vind og havvind ikke vil være på plass raskt nok for å bøte på det store behovet vi møter. Her seiler småkraft opp som et naturlig alternativ.

– Småkraft er et veldig godt eksempel på hva vi kan gjøre, og vi kan gjøre det relativt raskt, understreker hun.

Stubholt peker på verdien av at småkraftverk for å skape grønn energi, vekst og verdier i hele landet, og at utviklingen er helt nødvendig for å møte Norges klimamål:

– Og til slutt så er vi jo nødt til å møte målene både i Paris-avtalen og by- og mangfoldsavtalen, og da må vi prioritere utviklingen av fornybar kraft over hele landet.

Alle bekker små

Til tross for at småkraftverk er nettopp det - små - vil de samlet sett utgjøre en viktig forskjell for Norges kraftforsyning.  

– Man skal ikke la seg forlede av navnet når man snakker om småkraft. Selv om hvert enkelt kraftverk kan være lite, så er det flere småkraftverk som har et potensiale langt utover den lokale grenda, forteller Stubholt.

– Det er summen av produksjonen i Norge som fører til forsyningssikkerhet. Derfor mener vi at småkraftverk vil tjene til forsyningssikkerheten og sørge for at man ikke må bygge ut mer ny kraft enn helt nødvendig.  

På denne måten kan mange små bekker sammen bidra til å skape grønn vekst uten å ødelegge natur og miljø.

 

Av lokale, for lokale

Cadre er stolte av å være et norskeid selskap, som arbeider for bærekraftig vekst i hele landet.

– Det er ikke slik at norsk eierskap er en garanti for at alt gjøres riktig, men vi tror det er en fordel, sier Stubholt.  

På denne måten kommer grunneierne tett på eierne, og det norske regelverket gir trygghet og forutsigbarhet for alle parter. For Stubholt var disse grunnene avgjørende for å bli en del av Cadre.

– Jeg valgte å melde meg på laget i rollen som styrelder for Cadre AS fordi jeg liker nærheten til det lokale, forutsigbarheten og det klare budskapet som blir gitt til grunneierne der man sier: “Du skal gjenkjenne oss etter du har undertegnet avtalen, som må være like attraktiv og pålitelig som i fasen før du undertegner en avtale med Cadre”. Den troverdigheten og påliteligheten mener jeg er fremtidsrettet næringsliv, og jeg tror det gir grunnlag for videre vekst og verdiskaping. Det er et lag jeg gjerne vil være med på.