Nå må småkraften prioriteres

I disse dager jobber Energidepartementet med tildelingsbrevet til Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Brevet vil være definerende for kraftåret 2024. Nå må småkraft prioriteres, slik at utbyggingsklare og gjennomarbeide prosjekter hentes opp av skuffen og realiseres.

Nesten alle politikere snakker varmt om det grønne skiftet. Småkraftbransjen og tusenvis av grunneiere over hele Norge brenner for å bygge ut en stor del av løsningen for nok fornybar energi. Vi trenger ikke én krone i subsidier og vil ikke legge beslag på store areal eller naturressurser. Alt vi ber om og trenger, er at søknadene våre blir behandlet. Det blir de rett og slett ikke i dag.

Kun én konsesjon på fire år
Det er i overkant av 850 småkraftverk her i landet, med totalt 11.3 TWh i produksjon. Det er nok til å forsyne over 750.000 gjennomsnittlige norske husstander med strøm. I Norge tok småkraftbølgen for alvor av rundt år 2000. Det er bygd opp kompetanse, kunnskap og profesjonalitet som Norge nå burde og kunne nyte godt av. De neste få årene kan vi doble småkraftproduksjonen her til lands, med nye 8 til 12 TWh. Det er minst tre ganger så mye som det Statkraft planlegger å bygge ut av vindkraft de neste årene.

Småkraft er et virkelig stort steg mot nok ren, fornybar kraft til norsk næringsliv og husholdninger. Politikerne ønsker det, regjeringsplattformen lover det, nordmenn trenger det.

Likevel skjer det ingenting.

I fjor ga ikke NVE ut én eneste konsesjon til bygging av småkraftverk. De fire siste årene er en – 1 – konsesjon gitt. Det er utrolig, men dessverre sant. 12 konsesjonssøknader er avslått. Alle grunneiere som nå vurderer å sette i gang med et prosjekt, ser ventetiden på flere år for å i det hele tatt få en saksbehandler. Mange legger småkraftprosjektet sitt i skuffen. Det er alvorlig for Norge, som trenger at mange nye småkraftverk gir et stort bidrag til den felles kraftforsyningen vår. Det er også alvorlig for grunneiere og lokalsamfunn over hele landet, som i en utfordrende tid har behov for forutsigbare ekstrainntekter.

Småkraft skaper enorme verdier i distriktene
Småkraften er en viktig verdiskaper i distriktene, som bidrar med over 700 millioner kroner i fallrettsleie til 7000 grunneiere over hele Norge. I tillegg kommer milliardinntekter i verdiskapning i – og sårt tiltrengt skatt til – distriktskommunene. Det bidraget burde bli doblet før 2030.

Det kan det heldigvis fortsatt bli.

Løsningen på denne håpløse situasjonen, er en forsvinnende liten investering. Antakeligvis vil ti dedikerte saksbehandlere på småkraft både kunne ta unna køen og sette full fart på videre utbygging. Det er noen millioner i året, i en situasjon der annen omstilling og kraftproduksjon vil kreve mangfoldige milliarder. Det er en gavepakke politikerne burde gripe med begge hender. Men det krever at de faktisk tar grep raskt og prioriterer småkraften nå. Et godt sted å starte, er tildelingsbrevet fra departementet til NVE.

2024 må bli småkraftens år
Og det haster. Vi i Cadre, som er eid av det kommunale kraftselskapet Nordkraft i Nordland, sammen med HitecVision, skal gjøre vårt beste for at køen av gode prosjekter blir enda lenger. Nå i januar kommer vi til å levere inn totalt 10 nye konsesjonssøknader. Når vi snakker med et par av de andre større aktørene i bransjen, ser vi at minst 20 andre konsesjonssøknader er på vei inn. I øyeblikket ligger det 31 konsesjonssøknader om småkraftverk i NVE, men dette tallet kommer altså til å stige raskt allerede i løpet av årets første måneder.

2024 må bli året der politikerne sikrer den fornybare energiproduksjonen som er mulig å få bygget ut raskt. Småkraft er en virkelig, nær og realistisk løsning på strømkrisen. Alt som kreves er en rimelig rask saksbehandling. Det er derfor vi sier at småkraft er en stor del av løsningen.


Spørsmål?
Ta gjerne kontakt med Carl-Fredrik Lehland, konsernsjef i Cadre, på cf@cadre.no