Vil bli store – på småkraft

Nordkraft og HitecVision går inn på eiersiden i småkraftselskapet Cadre, som med det tilføres både en betydelig kapitalbase og eierskap til 100 GWh eksisterende produksjon. Etter dette forvalter Cadre hele 335 GWh, og selskapet rustes nå for å investere i både ny og eksisterende småkraft over hele landet.

Nordkraft og HitecVision går inn på eiersiden i småkraftselskapet Cadre, som med det tilføres både en betydelig kapitalbase og eierskap til 100 GWh eksisterende produksjon. Etter dette forvalter Cadre hele 335 GWh, og selskapet rustes nå for å investere i både ny og eksisterende småkraft over hele landet.

– Med tilførsel av kapital og kompetanse vil vi ta en ledende rolle i den videre utviklingen av den norske småkraftbransjen

sier Carl-Fredrik Lehland, administrerende direktør i Cadre.


- Norge trenger store investeringer i mer kraft. Både konsesjonsprosesser og utbygging er tidkrevende, så det er nødvendig å handle nå, sier Ove Gusevik, seniorpartner i HitecVision. Han fremhever også kombinasjonen av etablert kunnskap og erfaring i Cadre, kapitalmiljøet i HitecVision og Nordkrafts kompetanse og posisjon i kraftbransjen som en god plattform for at selskapets strategi skal lykkes.


Et viktig fundament for vekst

- Behovet for rask utbygging av mer fornybar kraft er åpenbart. Både energikrise og globale klimaendringer minner oss om dette hver dag. Selv Norge opplever en ny æra, med både økning i etterspørsel av kraft og ekstreme priser. Det gir et viktig fundament for Cadres planer om vekst i småkraft. For Nordkraft er denne muligheten unik. Vi kan sammen med Cadre vokse på operatørskap og vi kan sammen med HitecVision utvikle større verdier enn hver for oss, sier Eirik Frantzen, administrerende direktør i Nordkraft.

I dag er det rundt 1 400 småkraftverk i Norge med en middelproduksjon på i underkant av 13 TWh kraft årlig. Målet er at Cadre skal produsere 2 TWh i løpet av få år.

- På det nivået kan vi levere strøm tilsvarende behovet i 100.000 eneboliger.  Det vil gjøre oss til en av de største aktørene i bransjen, sier Lehland.


Store investeringer

Utvikling og bygging av kraftverk krever kapital. Når Cadre nå får nye eiere, og en helt ny vekststrategi, står det sterke miljøer bak.  

Stavangerbaserte HitecVision har lange tradisjoner med å sette kapital i arbeid i energisektoren, og bak investeringene i Cadre står blant annet solide norske aktører som KLP, SpareBank 1 Forsikring og det statlige klimafondet Nysnø Klimainvesteringer.


Lang erfaring med utbygging og drift

Nordkraft med base i Nordland og Troms tar som ny eier med seg flere tiårs erfaring med utbygging og drift av kraftverk. I dag drifter de 45 vannkraftverk spredt over store deler av landet.

- Cadre, med hovedkontor i Kristiansand, har ikke bemanning for drift av kraftverkene. For at vi skal nå våre mål er det vesentlig å få inn en partner som er en effektiv operatør med lang erfaring. Derfor er det bra å få Nordkraft med på laget, sier Lehland.


Vil skape større grunneierverdierI dag er småkraftbransjen i Norge fragmentert og sårbar fordi den mangler kapital til å håndtere utfordringer og gripe muligheter. Flere hundre norske grunneiere sitter på store kraftressurser, men har ikke en god partner for å kunne finansiere, planlegge og gjennomføre utbygging av sine ressurser. Cadres mål er å gi et svar på utfordringene og være en attraktiv partner for grunneiere.


Samle norsk produksjon- Vi vil investere i eksisterende småkraftverk, og sammen med grunneiere over hele landet bygge nye. Det er en milepæl for småkraftbransjen at solide norske selskaper nå satser hardt for å bidra til at norske kraftverk forblir på norske hender, sier Lehland som ønsker kontakt med grunneiere velkommen for å se hvordan de kan være en del av grønn verdiutvikling som del av det nye laget med Cadre.


Fakta

HitecVision:

  • Norsk kapitalforvalter og serie-entreprenør. Med 80 milliarder kroner i forvaltningskapital er selskapet en av de ledende spesialiserte investorene i den europeiske energisektoren.
  • HitecVision er Norges største private equity investor. Virksomheten er rådgiver for fond og investerings­selskap med en samlet forvaltningskapital på 80 milliarder kroner. Selskapene HitecVision har investert i vil ha en omsetning i 2022 på over 200 milliarder kroner.
  • I fremtiden vil alle nye investeringsplattformer og fond være utenfor olje og gass sektoren, og rette seg mot selskapsetableringer som bidrar i overgangen til en verden basert på fornybar energi, og energitransformasjonen er fokusområdet for den videre utvikling av selskapets organisasjon og investorbase. På den annen side skal HitecVision også fortsette å være en god eier for våre eksisterende porteføljeselskaper i olje- og gassindustrien, og deres mange tusen ansatte.


Nordkraft:

  • Norsk kraftkonsern med virksomhet i hele den elektriske verdikjeden. Som operatør for 45 kraftverk med en samlet produksjon på over 2 TWh, er selskapet et av Norges ledende driftsmiljø for småskala vannkraft.
  • Selskapet har over 100 års historie, og har bidratt til elektrifisering av by, bygd og bedrifter i Nord-Norge. De siste tiårene har selskapet vært pionerer innen utviklingen av småkraften i hele landet, gjennom både utbygging og drift.
  • Selskapet har hovedkontor i Narvik. Med sine 230 ansatte jobber Nordkraft fortsatt for lønnsom og bærekraftig elektrifisering av Norge.


Cadre

  • Porteføljeforvalter innen småkraft med en portefølje på 8 kraftverk (235 GWh).
  • Selskapets ledelse har lang erfaring innen norsk småkraft, gjennom transaksjoner, forvaltning og utbygging. Selskapet har hovedkontor i Kristiansand, og har 6 ansatte.
  • Cadre vil med denne transaksjonen tilføres kapital, samt 100 GWh i produserende eiendeler.


Selskapet skal nå utvikles til å bli en eier, utbygger og kjøper av vannkraftverk med ambisjoner om 2 TWh i drift i løpet av få år.Kontaktpersoner:

Administrerende direktør i Cadre, Carl-Fredrik Lehland 952 98 298

Seniorpartner i HitecVision, Ove Gusevik 915 55 062

Administrerende direktør i Nordkraft, Eirik Frantzen 950 10 002