Småkraftåret 2024: Dette topper ønskelista

Det siste året har vært svært krevende for utbyggingen av fornybar energi i Norge. Alt ligger til rette for at 2024 blir året der Norge tar grep. Da gjelder det at politikerne sikrer forutsigbar fremdrift for prosjektene som faktisk kan gjennomføres raskt.

Cadre har hatt et vellykket år med betydelig vekst. Vi er stolte av å være en pålitelig og lønnsom partner for grunneiere over hele landet, og over jobben vi har gjort med å eie, drive og utvikle småkraft i 2023. Med 24 småkraftverk i drift og 47 spennende utviklingsprosjekter, genererer vi nå 400 GWh fornybar kraft. Det er nok kraft til alle husstandene i Fredrikstad, Sarpsborg, Tromsø, Ålesund, Kristiansand og Drammen – til sammen.  

Vi har dermed allerede kommet langt på vei mot målet vår tom å bidra med 2 TWh til norsk kraftproduksjon, men vi har fortsatt en lang vei å gå. Norge trenger kolossale mengder med fornybar kraft fremover. Vår ambisjoner å være i forkant av denne utviklingen og bidra til energiomstilling ved å maksimere potensialet i norske vassdrag på en ansvarlig måte.

Cadre skal ta store steg i 2024

I 2024 skal Cadre ta nye steg på veien mot målet. Store steg. Vi skal fortsette det gode samarbeidet med grunneiere rundt om i hele landet og skape store verdier for dem, kommunene, lokale aktører og nasjonen Norge. Og vi skal inngå nye samarbeid, og sette spaden i jorda for flere nye utviklingsprosjekter.

Vi skal sette av de ressursene som kreves og gjøre de investeringene som trengs, for at utviklingen skjer så skånsomt som mulig. Vi skal være tett på hvert eneste prosjekt og hver grunneier, fra kontrakten er signert og gjennom hele driftsperioden.  

Det enorme potensialet i småkraft

Det kan de neste få årene bygges ut over 8 TWh småkraft iNorge, med små naturinngrep, minimale konflikter og null subsidier. Det vil øke kraftproduksjonen i Norge med fem prosent. Det vil kreve mange hundre nye småkraftverk. Småkraft er en virkelig, nær og realistisk løsning på strømkrisen. Det er derfor vi sier at småkraft er en stor del av løsningen.

Småkraft er også en utrolig verdiskaper i distriktene, som anslagsvis bidrar med over 700 millioner kroner i fallrettsleie til 7000 grunneiere over hele Norge. I tillegg kommer milliardinntekter i verdiskapning i – og skatt til – kommuner.

Norge trenger mye mer småkraft, og det kreves relativt sett lite for å lykkes med å få det.

Raskere behandlingstid øverst på ønskelista

Norge er verdensmestere i småkraft. Vi har bygd 850 anlegg og over 8 TWh i fornybar strømproduksjon. Det kan dobles i løpet av det neste få årene.  

Da må det første og fremst legges bedre til rette for at grunneiere over hele Norge får sette i gang. Akkurat nå ligger det i overkant av 30 konsesjonssøknader til behandling hos NVE. Det tilsvarer 300 GWh småkraft. Den køen vil stige til over 800 GWh i 2024. Samlet sett kunne disse altså produsert store mengder strøm, men risikerer å heller bli liggende i skuffen i år etter år.

Vi skal gjøre vårt, for å sørge for at vi produserer mer fornybar energi. Men om skal klare å utnytte det enorme potensialet som ligger i småkraft, er vi helt avhengige av at småkraften prioriteres og at saksbehandlingstiden går ned.

Vårt ønske for det nye kraftåret er derfor at myndighetene sørger for økt støtte til NVE, sånn at vi kan få opp farten på behandling av søknader i 2024. Det er avgjørende viktig at NVE får tildelt nødvendige midler for å sikre nok ressurser til å behandle konsesjonssøknader på småkraft raskt.

Og det krever minimalt med ressurser. Faktisk er det slik at åtte dedikerte saksbehandlere som jobber med småkraft, ville løst problematikken med saksbehandlingstid. Da må regjeringen i tildelingsbrevet for 2024 slå fast atNVE må prioritere behandlingen av småkraft. Det er et viktig grep for å bidra til å løse strømkrisen, og for å oppfylle et tydelig løfte fra Hurdalsplattformen. Det skaper verdier og muligheter nå – og for fremtidige generasjoner.