Rendalselva kraftverk får ny eier med store ambisjoner

Småkraftverket Rendalselva i Meløy kommune selges til Cadre AS, en norsk vannkraftsprodusent som eier, driver og utvikler småkraft over hele landet.

Småkraftverket Rendalselva i Meløy kommune selges til Cadre AS, en norsk vannkraftsprodusent som eier, driver og utvikler småkraft over hele landet.

- Vi har hatt en god dialog med begge eierne av Rendalselva kraftverk, både om salget og de større ambisjonene våre. Vi er stolte av å ha eiere som HitecVision, Nordkraft, KLP og Nysnø, som investerer norsk kapital i at småkraft skal være en stor del av energiløsningen, sier daglig leder i Cadre, Carl-Fredrik Lehland.  

De største aksjonærene, styreleder i Rendalselva AS, Arnt Jørgensen, og styreleder i Meløy Energi AS, Rolf-Inge Sleipnes, er fornøyde med samarbeidet og prosessen med Cadre og Nordkraft de siste månedene. En prosess som til slutt medførte at styrene i alle de berørte selskapene sa enstemmig ja til salg. Jørgensen og Sleipnes understreker at de er trygge på at Nordkraft og Cadre vil ivareta Rendalselva og verdiskapningen fra småkraftverket på en god måte.

- For Meløy Energi er det viktig å drive forretningsmessig lønnsomt og bidra til å sikre og utvikle nye kompetansearbeidsplasser i kommunen. Det gjør vi best gjennom den totalpakken vi nå har fått til med Cadre og Nordkraft, sier Sleipnes.  

For Meløy Energi er dette starten på et nytt og spennende samarbeid med Cadre as og Nordkraft as som vil skap økt aktivitet i områder. I tillegg til aksjekjøpsavtalen signerer Meløy Energi to viktige samarbeidsavtaler med Cadre.

- Avtalene innebærer fortsatt samarbeid om Rendalselva kraftverk og samarbeid om nye prosjekter, sier administrerende direktør i Meløy Energi AS, Børge Selstad.

Rendalselva har en årsproduksjon på 8,5 GWh, som tilsvarer forbruket til rundt 415 gjennomsnittlige husstander i Norge. Arnt Jørgensen blir med videre som driftsansvarlig og en sentral del av prosjektet.  

Cadre har ambisjoner om å i løpet av få år levere 2 TWh vannkraft til Norge. Nok til 100.000 husstander, eller Tønsberg, Bodø, Tromsø, Jessheim og Ålesund samlet.  

- Vi har samlet ledende ekspertise i kontorer langt utenfor Oslo. Vi er tett på hvert prosjekt og hver grunneier gjennom hele driftsperioden. Det og den samlede erfaringen vår, gjør at vi kan få mer ut av hver eneste elv, uten å ta mer av elven, sier Lehland.  

Norge styrer mot et kraftunderskudd om få år. Vi har muligheten til å bygge ut dobbelt så mye småkraft som i dag, som da vil utgjøre hele ti prosent av strømproduksjonen i landet.

- Det er derfor vi sier at småkraft er en stor del av løsningen. Nå vurderes og diskuteres flere typer energiproduksjon som vil gi store ulemper. Vi er opptatte av at Norge først utnytter de bærekraftige mulighetene som ligger klare til utbygging rundt oss, sier Lehland.