Cadre overtar småkraftverket Seterkraft AS på 12 GWh

runneierne ved Seterkraft AS i Sunndal kommune i Møre og Romsdal leier ut vannfall til Cadre AS. Cadre kjøper samtidig 100% av aksjene i Seterkraft AS.

Grunneierne ved Seterkraft AS i Sunndal kommune i Møre og Romsdal leier ut vannfall til Cadre AS. Cadre kjøper samtidig 100% av aksjene i Seterkraft AS.  

-Denne avtalen markerer nok en milepæl for Cadre. Nå skal vi sørge for at vi utnytter det fulle potensialet til Seterkraft og levere ren energi til regionen, samtidig som vi sørger for at vi ivaretar det biologiske mangfoldet i Gaudøla og området rundt, forteller Carl-Fredrik Lehland, daglig leder i Cadre.  

Seterkraft, som ligger i vakre Øksendal, er et velrenommert vannkraftverk som har vært i drift siden 2014. Kraftverket drives av et fall på 253 meter i elven Gaudøla. Cadre kjøper Seterkraft AS, som igjen leier fallrettigheter på åremål av grunneierne langs elven.  

Cadre produserer allerede kraft i dette vassdraget, etter at de i mars kjøpte Gausdalskraft AS, som også leier fallrettigheter av grunneierne rundt kraftverket. Styreleder i Seterkraft, Per Steinar Huseby, er glad for å ha med Cadre og norske investorer i driften av flere småkraftverk.  

- Cadre har vist oss at de er en aktør som setter livet i elvene, klima og nærmiljøet først. De har norske investorer og har skapt seg et navn som en langsiktig og seriøs aktør. Det var en viktig faktor i at vi valgte Cadre, forteller Huseby.  

Utvider porteføljen nok en gang

Cadre har allerede en samlet kraftverksportefølje på 360 GWh, og har ambisjoner om 2 TWh i drift i løpet av få år. Nok til 100.000 husstander, eller Tønsberg, Bodø, Tromsø, Jessheim og Ålesund samlet. Med Seterkraft i porteføljen kan Cadre legge på 12 GWh til. Det er nok strøm til 600 norske husstander.

- Vi har samlet ledende ekspertise i kontorer fra Kristiansand i sør til Narvik i nord. Vi er tett på hvert prosjekt og hver grunneier gjennom hele driftsperioden. Det og den samlede erfaringen vår, gjør at vi kan få mer ut av hver eneste elv, uten å ta mer av elven, sier Lehland.  

Lokal verdiskaping i sentrum

Seterkraft er det sjette kraftverket Cadre overtar i 2023. Cadre ble stiftet i 2021 og har fått med seg det nordnorske kraftselskapet Nordkraft, som er Norges største operatør av småkraftverk, og den Stavangerbaserte energi-investoren HitecVision, med sine velrenommerte norske partnere som KLP, Sparebank 1 Forsikring og statens klimainvesteringsselskap Nysnø. For Cadre står lokal verdiskaping i sentrum.  

- Norsk vannkraft handler om å bruke de unike naturressursene vi har i landet til å skape verdier for de menneskene som bor her. Småkraftverk skaper store verdier både lokalt og nasjonalt, og vil kunne bidra til å opprettholde bosetning over hele landet, sier Lehland.  

Den daglige lederen understreker at Cadre har mål om å drive prosjekter lønnsomt, både for eierne av kraftverkene og for grunneiere der Cadre er til stede.  

 

Avtalen er meglet av Krafthuset AS. Wold & Co i Molde har bistått selger som juridiske rådgivere.