Cadre bygger nytt småkraftverk i Troms

Småkraftprodusenten Cadre bygger vannkraftverket Øvre Tømmerelv i Sørreisa kommune. Det vil gi 12 GWh i ny årlig strømproduksjon i Nord-Norge. Nok til 800 husstander.

Småkraftprodusenten Cadre bygger vannkraftverket Øvre Tømmerelv i Sørreisa kommune. Det vil gi 12 GWh i ny årlig strømproduksjon i Nord-Norge. Nok til 800 husstander.

- Dette er et flott prosjekt, som vi er stolte over å bygge ut i tett samarbeid med grunneierne. Småkraften er en stor del av energiløsningen for Nord-Norge, og dette blir et positivt bidrag i Sørreisa og for hele regionen, som trenger mer fornybar energi raskt, sier utbyggingssjef i Cadre, Jan Terje Solhaug. 

Kraftverket vil utnytte et fall på 115 meter i Tømmerelva. Vannveien er på om lag 2000 meter, og blir gravd ned på hele strekket. Øvre Tømmerelv er konstruert for å passe inn i naturen og bruke minst mulig areal – noe som er en av småkraftens store fordeler. Kraftverket skal stå klart i løpet av andre kvartal i 2025.   

Hovedentreprenøren for prosjektet er LH Anlegg. Hywer i Dale i Sunnfjord skal levere alt av vannveisutstyr og skal stå for fremdriften av prosjektet, mens Energi Teknikk i Kvinnherad leverer den elektromekaniske utrustningen. Sørreisa Kran og Transport skal heise det elektromekaniske utstyret i kraftstasjonen, og stå for transporten av 350 rørledninger til byggeplassen. 12 GWh er nok strøm til 800 gjennomsnittlige norske husstander. Etter ferdigstillelsen er det Nordkraft som kommer til å stå for driften av vannkraftverket.

-Dette er et sterkt og erfarent lag. Det gjør at vi kan få mer ut av elven, uten å ta mer av elven. Det skaper verdier og muligheter nå – og for fremtidige generasjoner i Sørreisa, sier Solhaug.  

Avgjørende med lokal forankring

Norge og Nord-Norge har et stort behov for mer kraft fremover. Samtidig har det vært avgjørende for Cadre å sikre at alle interesser er ivaretatt.  

- Vi har hatt en god og konstruktiv prosess med kommunen og nærmiljøet. Vi har også hatt en god dialog med dem som driver reindrift i området, forteller Solhaug.  

Det kan bygges ut 8 TWh Småkraft i Norge i løpet av de neste få årene. Det er et betydelig bidrag for å sikre kraftoverskudd, men sikrer også lokal verdiskapning. Småkraftforeningen anslår at et gjennomsnittlig småkraftverk bidrar med 13,5 millioner kroner i årlig verdiskaping lokalt – med en tilsvarende sum i nasjonale ringvirkninger.

Småkraftselskap med store ambisjoner

Cadre er en norsk vannkraftsprodusent som eier, driver og utvikler småkraft over hele landet. Cadre har allerede en samlet kraftverksportefølje på over 400 GWh, og har ambisjoner om 2 TWh i drift i løpet av få år. Nok til 100.000 gjennomsnittlige husstander i Norge, eller Tromsø, Bodø, Narvik, Alta, Harstad og Hammerfest samlet. Med Øvre Tømmerelv i porteføljen, er altså Cadre 12 GWh nærmere målet.

Cadres største eiere er det nordnorske kraftselskapet Nordkraft, som er Norges største operatør av småkraftverk, og den Stavangerbaserte energi-investoren HitecVision. Norske investorer som KLP, Sparebank 1 Forsikring (LO Favør) og statens klimainvesteringsselskap Nysnø har alle investert i Cadre gjennom HitecVision.