Cadre bygger nytt kraftverk i Agder

Småkraftprodusenten Cadre bygger nå ut vannkraftverket Skjersfossane i Birkenes kommune. Det vil gi 8 GWh i ny årlig strømproduksjon i Sør-Norge. Nok til 550 husstander.

Småkraftprodusenten Cadre bygger nå ut vannkraftverket Skjersfossane i Birkenes kommune. Det vil gi 8 GWh i ny årlig strømproduksjon i Sør-Norge. Nok til 550 husstander.

- Dette er et viktig prosjekt for oss i Sør-Norge, som vi bygger ut i tett samarbeid med grunneierne og myndighetene. Vi har strukket oss langt for å lage gode og smarte løsninger som sikrer både livet i og rundt elven. Utviklingsprosessen har pågått i flere år. Nå er vi endelig i gang med prosjektet og ser fram til oppstart i løpet av første kvartal i 2025, sier utbyggingssjef i Cadre, Jan Terje Solhaug  

Kraftverket vil utnytte et fall på 20 meter i Rettåna elva. Vannveien er på om lag 600 meter, og blir gravd ned på hele strekket. I prosessen har det vært stort fokus på utformingen av anlegget, slik at det tar minst mulig areal. Anlegget er et såkalt lavtrykksanlegg, med en stor kaplanturbin.

Hovedentreprenøren for prosjektet er Nomeland Maskin AS, en lokal aktør fra Byglandsfjord. Hywer i Dale i Sunnfjord skal levere alt av vannveisutstyr og skal stå for fremdriften av prosjektet, mens Energi Teknikk i Kvinnherad leverer den elektromekaniske utrustningen. 8 GWh er nok strøm til 550 gjennomsnittlige norske husstander. Når småkraftverket er ferdigstilt, skal Nordkraft stå for driften av vannkraftverket.

- Dette er et lag som kjenner både bransjen og Agder svært godt. Det er oppskriften på å få mer ut av elva, uten å ta mer av elva, forteller prosjektleder for Skjersfossane i Cadre, Andreas Brunner. 

Avgjørende med lokal forankring

Norge generelt og Sørlandet spesielt har et stort behov for mer kraft fremover. Samtidig har det vært avgjørende for Cadre å sikre at alle interesser er ivaretatt. Det er stilt flere vilkår i tillatelsen for utbygningen av kraftverket. Blant annet skal detaljplanen vise hvordan avbøtende tiltak for hensynet til fisk og ål fungerer slik det skal. Det er også stilt krav til selve utformingen av anlegget, av samme hensyn.

- Vi har hatt en god og konstruktiv prosess med NVE, kommunen, grunneierne og ekspertene på fiskeforvaltning hos statsforvalteren. Fiskeforvaltningsmiljøet kjenner vi godt fra før og har lært mye av. Samarbeid med disse aktørene stod sentralt i byggingen av det som ofte omtales som et av landets mest fiskevennlige kraftverk, Boen Foss, litt lenger nede i samme vassdrag, forteller Solhaug.  

Det kan bygges ut 8 TWh med småkraft i Norge i løpet av de neste få årene. Det er et betydelig bidrag for å sikre kraftoverskudd, men sikrer også lokal verdiskapning. Småkraftforeningen anslår at et gjennomsnittlig småkraftverk bidrar med 13,5 millioner kroner i årlig verdiskaping lokalt – med en tilsvarende sum i nasjonale ringvirkninger.

Småkraftselskap med store ambisjoner

Tidligere i mars startet Cadre byggingen av småkraftverket Øvre Tømmerelv i Sørreisa kommune i Troms. Det vil gi 12GWh i ny årlig strømproduksjon. Dermed har Cadre så langt i år satt i gang byggingen av 20 GWh fornybar kraft.

Cadre har allerede en samlet kraftverksportefølje på over 400 GWh, og har ambisjoner om 2 TWh i drift i løpet av få år. Nok til 100.000 gjennomsnittlige husstander i Norge, eller 70 prosent av alle husholdningene i Agder fylke. Med Skjersfossane i porteføljen, er altså Cadre 8 GWh nærmere målet.

Cadres største eiere er det nordnorske kraftselskapet Nordkraft, som er Norges største operatør av småkraftverk, og den Stavangerbaserte energi-investoren HitecVision. Norske investorer som KLP, Sparebank 1 Forsikring (LO Favør) og statens klimainvesteringsselskap Nysnø har alle investert i Cadre gjennom HitecVision.