Litlebø (Langedal / Nibbedal)

,

Møre og Romsdal

Årlig produksjon
22.0
GWh
Tilsvarer strøm til
1375
husholdninger
Installert effekt
MW
Antall aggregat
Tunnellengde
meter
Fallhøyde
80.0
meter
Satt i drift
2011
Cadres eierandel
%
Kommune
Stranda