SIDEN ER UNDER UTVIKLING

Denne siden er under utvikling.  Cadre er et nystarted asset management selskap som fokuserer på utvikling, drift og eierskap av fornybare energiproduksjonsenheter, som f. eks. vannkraftverk. Du kan kontakte oss via firmapost@cadre.no, eller vårt sentralbord på 9004 8888.

 

This page is under development.  Cadre is a newly incorporated asset management company focusing on the development, operations and ownership of renewable energy producing units, like hydro power plants.   You may contact us via email firmapost@cadre.no, or telephone +47 9004 8888.