Her gjør villaksen seg klar til det siste spranget opp fossen.
Det er en fisketrapp og en fiskeavleder som sikrer trygg opp- og nedvandring for fisken.
Slik ble Boenfoss Norges mest laksevennlige småkraftverk
Fiskevandringsløsningene som er implementert ved Boenfoss Kraftverk i Kristiandsand kommune, har fått mye oppmerksomhet og omtale. Løsningene har inspirert både forskere, fiskere og hele bransjen.

Som Norges yngste og allerede tredje største småkraftsselskap, er vi stolte av å gå foran for best mulige betingelser for laksen og livet i elva - samtidig som vi benytter vannets potensiale og produserer så mye fornybar energi som mulig.
Petter Dønnestad, prosjektleder i Cadre:
– Ved Boenfoss har det vært helt avgjørende for både oss og lokalsamfunnet at laksefisket ikke skal påvirkes negativt av kraftverksdrifta. Det har vi lykkes med.
Kraftverket er konstruert med hensyn til fiskens naturlige bevegelsesmønstre.
Filmen viser smolt og vinterstøing på vei ut av fiskeavlederen.
Resultatene fra to års drift, evaluert av Norconsult, bekrefter at tiltakene har oppnådd ønsket effekt.
Antall fisk
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
År
Kraftproduksjon på Boenfoss har en historie som strekker seg langt tilbake i tid.

Boen gård og foss har i århundrer vært svært viktig for bygda og utviklingen her. Grunneier Johan G. Olsen er derfor stolt av å videreutvikle begge deler på en bærekraftig måte.
Grunneier Johan G. Olsen:
– Da Boenfoss Kraftverk ble satt i drift i 2020, var det et stort ønske om å sikre fiskens frie ferdsel gjennom vassdraget og hindre tapet av fisk. Dette var en bekymring vi tok på alvor, med grundige undersøkelser av alle mulige fiskevennlige løsninger.
– Det var i fossen inntektene ble skapt, med sagbruk og laksefiske.
– Vi syns det er helt fantastisk at energien i fossen, som i tidligere århundrer har vært benyttet til vannkraft, møller, spikerverk og all verdens, fortsatt brukes til verdiskapning.
Foto: Boen Gård / boengård.no
Hans bestefar kjøpte dette stedet, som ligger en 20 minutters kjøretur utenfor Kristiansand, i slutten av 1939. Da lå interessen først og fremst i den gamle industribebyggelsen ved Boen foss, som han ønsket å videreutvikle. Gården ble brukt som ferie- og representasjonssted.
Foto: Boen Gård / boengård.no
Historien strekker seg imidlertid enda lengre tilbake, til 1500-tallet da kong Christian II eide det. Gjennom årenes løp har det vært både sagbruk og tømmer, parkettfabrikk og sportsfiske her.
Med riktige tilpasninger, godt samarbeid med grunneier, representanter fra Elveeierlaget og løpende overvåkning, har Boenfoss i dag blitt ett av Norges mest laksevennlige kraftverk.
Foto: Boen Gård / boengård.no
Vi tok en prat med Johan G. Boen om Boen gård og kraftverk:
Tett dialog med Elveeierlaget har vært viktig for å sikre et godt prosjekt.
- Cadre er veldig opptatt av at laksen skal få best mulig betingelser. Det er veldig bra at det produseres strøm, og at laksen i tillegg hensyntas på en ordentlig måte, sier Jørgen Birkenes, formann for Elveeierlaget.

‍Hør Birkenes fortelle om samarbeidet her:
Sånn gjorde vi det
- Det har skjedd en enorm utvikling de siste tyve årene når det kommer til å fokusere på miljø- og fiskevennlige løsninger. Samtidig ser vi også en ny tankegang på eier- og investorsiden. Det handler ikke lenger kun om å produsere strøm, det handler om å produsere strøm bærekraftig, og den utviklingen er vi glade for å se, sier Andres Brunner, prosjektleder i Cadre.

På Boenfoss var løsningen en kombinasjon av nødvendig oppgradering og innovasjon. Den første av disse er en tilpasning av den eksisterende laksetrappen.

- Vi har brukt en ganske avansert inntaksløsning, med en rist med langsgående ristarmer med stort areal og veldig små spalteåpninger. Dette sikrer at smolten ikke lenger kan gå inn i vannveien, sier Brunner.

Samtidig har det blitt konstruert en fluktåpning for smolten som leder dem tilbake inn gjennom fossen på en trygg og sikker måte uten å gå nær turbinen.

Hør Brunner forklare hvordan arbeidet med Norges mest laksevennlige småkraftverk har foregått her i videoen her:
Cadre er stolte over å gå i front for å sikre så optimale forhold for laksen og livet i elva som mulig, samtidig som vi utnytter elvenes potensial for fornybar energiproduksjon.  

Nylig fikk vi, sammen med våre samarbeidspartnere, muligheten til å dele våre erfaringer og de nøye planlagte prosessene som ligger bak fiskevandrings-løsningene på Boenfoss, med Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE).

Takk til NVE for at dere tok dere tid til å høre mer om løsningene på Boenfoss, og for et godt engasjement. Takk også til Kjetil Sandem i Norconsult, Tormod Haraldstad i NORCE, Anders Lamberg i Skandinavisk Naturovervåkning og våre egne prosjektledere Andreas Brunner og Tom Lohne. Alle med verdifulle bidrag inn i prosjektet.
Sammen inspirerer vi hele Småkraft-Norge til å lage de beste fiskevandringsløsningene!  
Se hele presentasjonen om designet og erfaringene på Boenfoss kraftverk
Last ned hele rapporten her.
Vil du vite mer om prosjektet? Har du fallrett eller kraftverk i lakseførende elv?
Bjørn Jacobsen
Ansvarlig fallretter og konsesjoner

41 177 900
bcj@cadre.no
Ta kontakt med oss