top of page

Om Cadre

Kraftselskapet Cadre er en ren vannkraftsprodusent. Selskapets ansatte har lang erfaring fra småkraftmarkedet og med kapitalsterke eiere, hvorav flere norske, har vi den beste forutsetningen for å eie, drive og utvikle kraftverk.

Langsiktig samarbeid

Gjennom langsiktig samarbeid med grunneiere som ønsker en profesjonell og lønnsom forvaltning av sine lokale ressurser skal Cadre bygge og drifte kraftverk til felles nytte.

 

Våre eiere:

Nordkraft eier ca 48,5% av Cadre. Nordkraft har mer enn 100 års erfaring fra utvikling, produksjon og distribusjon av fornybar energi og er eid i hovedsak av kommuner i Nord-Norge.
 

HitecVision sitt “New Energy Fund” står for ca 48,5%% eierandel i Cadre. Fondet investerer i fornybar energiproduksjon, infrastruktur for grønn energi og avkarbonisering. Blant fondsinvestorene finnes blant andre statens klimafond, Nysnø Klimainvesteringer, LOs forsikringspartner Sparebank 1 Forsikring og kommunenes eget pensjonsselskap, KLP.

 

I underkant av 3% av Cadre er eid av ansatte og finske Suomen Voima.   

Teknologiveien 2B, 8517 Narvik

Jåttåveien 7, Building A, Stavanger

Siste nytt

bottom of page