top of page

Våre ambisjoner

Cadre har som målsetning å forvalte en portefølje på 2 TWh produksjon i løpet av få år. Med fokus på grønne verdier og lokale interesser skal Cadre skape lønnsomhet for alle involverte parter.

Langsiktig perspektiv

Cadre skal bidra til å utvikle prosjekter og virksomheter i et langsiktig perspektiv. Selskapet skal jobbe i et tett samarbeid med grunneierne og lokalsamfunn for sammen å skape verdier i dag og for fremtidige generasjoner.

bottom of page