Grunneierne ved Kandal Kraft AS leier ut vannfall til Finsk Kraft AB og Cadre AS

Profesjonelle nye eiere Finsk Kraft, eller på finsk Suomen Voima, eier fra før syv kraftverk i Norge og overtar sammen med Cadre 100% av aksjene i Kandal Kraft AS pr. 1. september 2022.

- Kandal Kraft på 21 GWh passer godt inn i vår portefølje. Vi eier fra før Eidsdal, Tryggestad, Stardalen og Befring i prisområde NO3, og vil fortsette å investere langsiktig i denne delen av landet, sier Antti Vilkuna, daglig leder i Finsk Kraft.

Cadre drifter alle Finsk Kraft sine norske kraftverk og skal også drifte Kandal på vegne av eierne. - Vi er glade og stolte over å bli valgt som samarbeidspartner for Kandal kraftverk og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med grunneierne sier daglig leder i Cadre, Carl-Fredrik Lehland.


En god avtale Grunneierne som står bak kraftverket er godt fornøyd med avtalen. - Med dagens krevende kraftpriser i vårt område er vi glade for å ha fått inn en ny eier som er industriell, langsiktig og med solid likviditet sier Jon Gimmestad, styreleder i Kandal Kraft Holding i en kommentar. Salget er meglet av Krafthuset AS. Advokatfirma Tofte har bistått kjøper og Wold & Co har bistått selger som juridiske rådgivere.


Handelen bygger på småkraftbransjens normale modell, der grunneierne selv beholder fallrettighetene og aksjekjøper leier retten til å utnytte fallet for en gitt periode. Gjennom denne modellen samarbeider kraftverkseieren og grunneierne om å skape fornybar energi, og inntektene fra kraftverket deles i leieperioden. Når falleieavtalen går ut, vil grunneierne kunne overta kraftverket og selv drifte det videre.


Kontakt:

Carl-Fredrik Lehland Daglig leder Cadre AS +47 95 298 298 cf@cadre.no


Om Finsk Kraft Finsk Kraft AB eller på finsk Suomen Voima Oy har vært operative i det norske markedet i flere år gjennom eierskap i en rekke småkraftverk. Selskapet eies av 17 lokale og regionale energiselskap i Sør- og Vest-Finland og har et sterkt fokus på fornybar energi over hele Norden. Eiernes samlede energiomsetning er ca. 4,5 TWh.

Om Cadre Kristiansandsbaserte Cadre AS ble stiftet i 2021 og er en kraftverkseier og -operatør med fokus på ren, kortreist energi. Selskapet har 6 ansatte.