Cadre AS og Finsk Kraft AB leier vannfallet til Eidsdal Kraft

Det nystartede småkraftselskapet Cadre AS og Finsk Kraft AB har sammen kjøpt 100% av aksjene i Eidsdal Kraft. For Cadre er dette deres første kraftverksinvestering.


Profesjonelle nye eiere Finsk Kraft, eller på finsk Suomen Voima, eier fra før seks kraftverk i Norge.

- Eidsdal Kraft passer godt inn i vår portefølje. Vi eier fra før Tryggestad, Stardalen og Befring i prisområde NO3, og vil fortsette å investere i denne delen av landet, sier Antti Vilkuna, daglig leder i Finsk Kraft.


Cadre drifter alle Finska Kraft sine norske kraftverk og skal også drifte Eidsdal på vegne av seg selv og finnene.

- Det er selvfølgelig spennende for oss å kunne delta i vårt første oppkjøp allerede få måneder etter oppstart av selskapet. Vi tror vi har funnet en modell som vil fungere bra for oss der vi co-investerer i kraftverk sammen med andre og drifter dem på felles vegne, sier daglig leder i Cadre, Carl-Fredrik Lehland.

En god avtale De syv grunneierne som står bak kraftverket er godt fornøyd med avtalen.

- Vi har bevist at vi klarte dette på egenhånd, både når det gjelder utvikling og drift. Men det har også vært en krevende og utfordrende prosess med både oppturer og nedturer. Når vi nå selger er vi glade for at det kommer inn solide eiere og erfarne driftere med riktig fokus, sier Jan Trygve Veiberg, styreleder i Eidsdal Kraft Holding.

Salget er meglet av Krafthuset AS. Advokatfirma Tofte har bistått kjøper og Wold & Co har bistått selger som juridiske rådgivere. Handelen bygger på småkraftbransjens normale modell, der grunneierne selv beholder fallrettighetene og aksjekjøper leier retten til å utnytte fallet for en gitt periode. Gjennom denne modellen samarbeider kraftverkseieren og grunneierne om å skape fornybar energi, og inntektene fra kraftverket deles i leieperioden. Når falleieavtalen går ut, vil grunneierne kunne overta kraftverket og selv drifte det videre.


Kontakt:

Carl-Fredrik Lehland Daglig leder Cadre AS +47 95 298 298 cf@cadre.no


Om Finsk Kraft Finsk Kraft AB eller på finsk Suomen Voima Oy har vært operative i det norske markedet i flere år gjennom eierskap i en rekke småkraftverk. Selskapet eies av 17 lokale og regionale energiselskap i Sør- og Vest-Finland og har et sterkt fokus på fornybar energi over hele Norden. Eiernes samlede energiomsetning er ca. 4,5 TWh.

Om Cadre Kristiansandsbaserte Cadre AS ble stiftet i 2021 og er en kraftverkseier og -operatør med fokus på ren, kortreist energi. Selskapet har 5 ansatte hvorav 4 kommer fra Bekk og Strøm gruppen.